ikona wczytywania strony

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

Zakres działania, udzielane świadczenia - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobę zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - na jego wniosek.

Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.).

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
- na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Załączniki:

 1. Informator - Za życiem (plik pdf 452KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-02-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 83108

 1. 2017-01-01 (16:12:09)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: admin10
 2. 2017-01-01 (16:12:13)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: admin10
 3. 2020-12-10 (18:36:06)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Monika K
 4. 2020-12-10 (18:36:18)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Monika K
 5. 2020-12-10 (18:36:20)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Monika K
 6. 2020-12-10 (18:36:39)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Monika K
 7. 2020-12-10 (18:36:45)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Monika K
 8. 2020-12-10 (18:36:48)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Monika K
 9. 2023-02-20 (11:32:51)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Administrator systemu
 10. 2023-02-20 (11:32:54)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Administrator systemu
 11. 2023-02-20 (11:33:03)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Administrator systemu
 12. 2023-02-20 (11:33:06)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Świadczenia >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
  Redaktor: Administrator systemu
 13. 2024-03-08 (09:19:50)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informator - Za życiem
  Redaktor: Administrator systemu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo
tel. (63)275-01-49, (63)274-60-37

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip