Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

1. Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego

2. Osoby, które nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, jeżeli przebywają w:

- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej,

pod warunkiem że instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-06-30
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-03 (17:06:16)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-03 (17:06:20)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: admin10
 3. 2013-10-16 (12:44:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: admin10
 4. 2021-06-30 (18:14:02)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: Administrator systemu
 5. 2021-06-30 (18:14:45)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2. Osoby, które nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy
  Redaktor: Administrator systemu
 6. 2021-06-30 (18:14:48)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 2. Osoby, które nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy
  Redaktor: Administrator systemu

3. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego